EN English Info[a]oi-land.com +98 (13)

منشور اخلاقی و قوانین گروه

شهروند ایده آل / شهر ایده آل / طبیعت ایده آل

بنام خدا
ما اعضای “موسسه زیست محیطی سرزمین ایده آل ما” با اهداف زیست محیطی و فرهنگی و ترویج آن در سطح گیلان وایران زیبا، منشور اخلاقی زیر را پذیرفته و عمل به آن را برخود لازم وضروری می دانیم :

۱ اهداف برتر ما، نهادینه کردن شهروند ایده ال، شهر ایده ال و طبیعت ایده ال می باشد .
۲ انگیزه حضور ما در این گروه باور مردم گیلان به داشتن فرهنگ اصیل گیلانی و طبیعت سالم و اشاعه فرهنگ دوست داشتن واحترام به طبیعت در استان ما .
۳ از ایجاد هر اقدامی که اعتماد مردم را تضعیف نماید پر هیز نماییم .
۴ نسبت به موسسه متعهد، و مسئولیت انجام کار های خودرا می پذیریم .
۵ پوشیدن کاور مخصوص موسسه در اجرای هربرنامه را ضروری میدانیم .
۶ وقت شناسی دربرنامه های موسسه ومشارکت وهمفکری را در الویت قرار می دهیم .
۷ در بین فعالیت های موسسه وارد مسائل سیاسی نمی شویم .
۸ حفظ شئونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی را بر خود واجب میدانیم .
۹ در مکانهای عمومی از شوخی کردن پرهیز میکنیم .
۱۰ - تلاش برای ارتقائ فرهنگ بومی و محیط زیست واخلاق برتر در سطح جامعه را سرلوحه اهداف خود قرار میدهیم .
۱۱ - به عقاید و نظرات سازنده و مفید دیگران احترام گذاشته و در برخورد با مردم با خوش رویی و تآنی برخورد می نماییم .

پیوندها