EN English Info[a]oi-land.com +98 (13)

ما که هستیم

موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما

موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما، یک موسسه غیر دولتی زیست محیطی، مستقل و غیر انتفاهی فعال است که توسط تعدادی افراد علاقمند به طبیعت و محیط زیست از آذر ماه 1389 با شماره ثبت 956 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این موسسه در حال حاضر طبیعت زیبای گیلان را به عنوان هدف در نظر دارد و در کنار آن اهمیت زیادی برای طبیعت زیبا و بکرو مسائل محیط زیستی گیلان قائل می باشد. به عبارت دیگر حیطه فعالیت موسسه متمرکز بر آسیب های محیط زیستی استان و ارائه راهکار برای حل آن با تکیه بر مطالعات، تحقیقات و پژوهش و تنویر افکار جوامع محلی و در نهایت حفاظت از محیط زیست می باشد.

در حال حاضر بیش از 800 نفر به عنوان عضو یا داوطلب فعال با این موسسه همکاری می نماید و موسسه با دیگر سازمان های مردم نهاد در سایر شهرستان های گیلان همکاری نزدیک دارد.

موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما از هیچ سازمان یا ارگانی بودجه مشخصی دریافت ننموده و مخارج از محل کمک های مالی افراد و موسسات، قراداد های همکاری، حق عضویت افراد و فروش محصولات حمایتی تامین می گردد. همچنین این موسسه به نظور انجام فعالیت های خود در راستای اهداف سازمانی، در قالب توافقنامه های رسمی با نهاد های مختلف به همکاری می پردازد.

اساس فعالیت های موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما شناسایی بحران ها و مسائل آموزشی محیط زیستی و سپس مطالعه و ارائه راهکار و بر اساس نتایج بدست آمده فعالیت های حفاظتی، آموزشی و ا مشارکت مردمی مناسب را طرح ریزی می کند.

در عین حال تلاش موسسه همواره بر آن بوده تا به دور از حواشی و احساسات تعامل سازنده و منطقی با سازمان های مرتبط در سطح استان برقرار نماید تا از این طریق بتواند به حفاظت از محیط زیست بپردازد.


تفکر سازمانی
اساس فعالیت های آموزشی و اجرایی موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما بر پژوهش و تجربه استوار بوده تا بتواند به حفظ محیط زیست منجر گردد. بدین منظور موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما ابتدا به مطالعه مشکلات محیط زیستی می پردازد سپس براساس نتایج بدست آمده و برنامه ریزی های انجام شده با خرد جمعی آن مشکل را حل نماید.


ماموریت سازمانی
  1. تنویر افکار عمومی به منظور ارتقای  سطح آگاهی جامعه در مورد محیط زیست
  2. حفاظت از محیط زیست
  3. پرورش شهروند مسولیت پذیر
 

پیوندها